Robòtica Educativa. Programació. Competències. Autonomia.
Escola del segle XXI.

Com a professionals de l’educació, no podem escatimar en esforços per aconseguir que els nostres alumnes adquireixin el millor per al seu futur.

SOS: El planeta necessita programadors

Cinco días. El país economía. 12/07/2019

Espanya necessita 10.000 programadors per la falta d’enginyers informàtics, segons el JBCNConf

La Vanguardia. 26/03/2019

Una professió sense atur, una professió amb futur

150.000

llocs de treball disponibles ara als Estats Units

85.000

llocs de treball sense cobrir el 2015 a Espanya

450.000

llocs de treball a Europa

1.500.000

de desenvolupadors faran falta a Europa el 2020

LA NOSTRA HISTÒRIA

Primarybots neix a partir de l’experiència d’esobots i com la seva ampliació natural. El projecte esobots va ser creat per l’equip de professors del departament de tecnologia del Col·legi Santo Angel l’any 2013. Com a responsable d’aquest projecte i amb 20 anys d’experiència en l’educació sempre he sentit la necessitat de fer un pas endavant.

Primarybots té els mateixos principis en què s’ha basat l’èxit de esobots, com són: no dependre de la formació del professorat implicat en la seva implantació, l’autonomia total de l’alumne, la gamificació de les classes i, per descomptat, l’aprenentatge de la programació i la robòtica d’una manera lúdica, com una eina més, no com un fi en si mateix.

Primarybots no és una matèria més, sinó una manera diferent de resoldre problemes en equip. L’objectiu és contextualitzar tots els coneixements de l’alumne en diverses matèries i utilitzar-los en la resolució de problemes complexos. Les habilitats STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) les utilitza totes per a la completar la missió.

A partir d’un problema actual, l’alumne i el seu equip es converteixen en els protagonistes per resoldre’l. Seguint el mapa de la missió, avançarà en la resolució del mateix, etapa a etapa, fins a aconseguir l’objectiu final, que no és un altre que donar sentit al que sap d’altres matèries aprenent programació i robòtica pel camí.